محصولات|لیست محصولات

مواردی که میزان سفارش آنها کمتر از 5 تن می باشد بطور خودکار از لیست سفارش شما حذف میگردد
نام قيمت (ريال) میزان سفارش (تن)
گندم خوراکی 0 تن
کنجاله آفتابگردان قزاق 1 تن
کنجاله کلزا قزاق 1 تن
جو آرژانتین امام 0 تن
سبوس پرک قزاق 0 تن
کنجاله پنبه پودر ترکمن 0 تن
دانه کتان قهوه ای 0 تن
کنجاله پنبه پودر و پلت قزاق 1 تن
اندوپاور بتا 0 تن
کنجاله گلرنگ 0 تن