محصولات | اندوپاور بتا

اندوپاور بتا
موجود نیست
اندوپاور بتا : 0 ريال
 
یک آنزیم قوی و مؤثر برای تجزیه NSPها (پلی‌ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای) در جیره‌های بر پایه ذرت، گندم، جو و کنجاله سویا می‌باشد. مولتی‌آنزیم اندوپاور بتا، به عنوان یک  محصول بهینه شده، تحت شرایط دمای پلت نیز پایدار و مقاوم بوده و به طور مؤثری پلی‌ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای را حتی تحت شرایط pH بسیار پایین معده تجزیه و باعث آزادسازی مواد مغذی می‌شود. مولتی‌آنزیم اندوپاور بتا از آلفا-گالاکتوزیداز، گالاکتوماناناز، زایلاناز، بتا-گلوکاناز و سایر آنزیم‌ها مانند آمیلاز، فیتاز، پروتئاز و سلولاز با تکنولوژی منحصر بفرد تخمیر جامد (از قارچ های ۱۰۰ درصد غیر تراریخته با جوانه مالت جو)تهیه شده است.