محصولات | کنجاله آفتابگردان قزاق

کنجاله آفتاب گردان
موجود است
کنجاله آفتابگردان پلت روس امیرآباد : 0 ريال
کنجاله آفتابگردان قزاق : 1 ريال
محصول فرعی از صنعت تولید روغن و سرشار از اسیدهای آمینه گوگرددار و ماده معدنی فسفر است. این محصول از کشور روسیه و قزاقستان جهت مصرف در تغذیه دام و طیور وارد کشور می شود.